กก.ผจก.ร่วมเป็นวิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศ พนง.เกษียณ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยากร ปัจฉิมนิเทศ พนักงานปตท. เกษียณอายุ

มาส่งพี่ที่อายุครบ ๖๐ ปีดีใจ กับการทำงานของพี่ ๆ ทุกท่าน ที่ก้าวผ่านอุปสรรค

และยิ้มรับความสุขกับความสำเร็จของปตท. มาด้วยกัน

ขอให้พี่มีความสุขกับการจากลา เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี

ปตท. คือบ้านเราเรารัก ปตท.

ธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ

กก.ผจก.

สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด

ไฟล์นำเสนอ
คำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ