หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผลปี2561

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผลปี 2561
โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้
https://goo.gl/ksV1NE
กรอกข้อมูลและ ส่งให้สหกรณ์ที่ Email :pttngbs@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
และการเปลี่ยนแปลงจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ Email ตอบกลับจากเจ้าหน้ายืนยันการรับหนังสือค่ะ
สมาชิกที่ของเดิมเป็นรับเงินปันผลเป็นการซื้อหุ้นต้องแจ้งเปลี่ยนวิธีรับเงินปันผลกลับมาให้ทางสหกรณ์ค่ะ