วิธีการและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเขต1ชลบุรี

 
 
ประกาศวิธีการคัดสรรกรรมการเขตการ
 
ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง