สัมมนาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๘ (The regent cha am beach resort)