คู่มือสมาชิก

สวัสดิการ

สวัสดิการ ش

สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

วิธีคิดปันผลและเฉลี่ยคืน

วิธีคิดเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

หลักเกณฑ์การคำนวณเงินได้ การให้กู้

หลักเกณฑ์การคำนวณเงินได้ การให้กู้

หลักเกณฑ์การคำนวณเงินได้ของการให้เงินกู้

หลักเกณฑ์การให้กู้

หลักเกณฑ์การให้กู้

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับสมาชิก

การฝากเงิน

การฝากเงิน

ประเภทและหลักเกณฑ์การฝากเงินกับสหกรณ์ของสมาชิก

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์