ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม2557 ش

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเงินปันผล เฉลี่ยคืน

ประกาศทุนการศึกษา2557

ประกาศทุนการศึกษา2557

              รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน              

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ

  ประกาศสรรหาคณะกรรมการ   ใบสมัครคณะกรรมการสหกรณ์   ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ   ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ            

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม2557

                              Download ข่าวประจำเดือนสิงหาคม2557      

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม2557

  ดาวน์โหลดข่าวประจำเดือนกรกฎาคม57      

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ และประกาศทุนการศึกษา

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ และประกาศทุนการศึกษา

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ ประกาศทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม2557

                    ดาวน์โหลดข่าวประจำเดือนพฤษภาคม2557      

ประกาศเปิดเงินกู้โครงการลิสซิ่งรถยนต์

ประกาศเปิดเงินกู้โครงการลิสซิ่งรถยนต์

     ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จำหน่ายยานพาหนะที่เช่าแบบลิสซิ่งให้แก่พนักงาน โดยใช้วิธีจับสลากรายชื่อพนักงานที่ยื่นความจำนงค์ซื้อรถยนต์ เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับสิทธิจากการจับสลากดังกล่าว คณะกรรมการได้มีมติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 กำหนดหลักเกณฑ์ให้เงินกู้โครงการเป็นกรณีพิเศษสำหรับการจำหน่ายยานพาหนะที่เช่าแบบลิสซิ่งให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ดัง

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน2557

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน2557

                          ดาวน์โหลดข่าวประจำเดือนเมษายน2557      

Page 10 of 15« First...89101112...Last »