ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดซื้อหุ้นเพิ่ม

ประกาศปิดซื้อหุ้นเพิ่ม ش

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ จำนวน 150 ล้านบาทนั้นขณะนี้สมาชิกที่มีความสนใจได้ซื้อหุ้นเต็มจำนวนตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว จึงใคร่ขอประกาศปิดการซื้อหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข่าวประจำเดือนกันยายน2555/แบบตอบรับเข้าร่วมประัชุมใหญ่

ข่าวประจำเดือนกันยายน2555/แบบตอบรับเข้าร่วมประัชุมใหญ่

downloadข่าวสหกรณ์ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่        

ทรรศนศึกษาต่างประเทศ2555

ทรรศนศึกษาต่างประเทศ2555

จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล 8 วัน
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเดือนธันวาคม 7 วัน 4 คืน

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมรัพย์กรมป่าไม้

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมรัพย์กรมป่าไม้

นายธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการ สอ.ธุรกิจก๊าซปตท.จก. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน เยี่ยมชมงานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสอ.ปม.

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 56 ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการ

มอบเงินทำบุญงานศพ แก่ครอบครัวสมาชิก

มอบเงินทำบุญงานศพ แก่ครอบครัวสมาชิก

มอบเงินทำบุญ งานศพ ครอบครัวสมาชิก มารดานาย คณิณ เปี่ยมสง่า มอบเงินทำบุญงานศพ ครอบครัวสมาชิก มารดานายวุฒิชาญ แสงภัทรเมธี

Page 15 of 16« First...1213141516