ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรรศนศึกษาต่างประเทศ2555

ทรรศนศึกษาต่างประเทศ2555

จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล 8 วัน
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเดือนธันวาคม 7 วัน 4 คืน

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมรัพย์กรมป่าไม้

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมรัพย์กรมป่าไม้

นายธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการ สอ.ธุรกิจก๊าซปตท.จก. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน เยี่ยมชมงานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสอ.ปม.

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 56 ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการ

มอบเงินทำบุญงานศพ แก่ครอบครัวสมาชิก

มอบเงินทำบุญงานศพ แก่ครอบครัวสมาชิก

มอบเงินทำบุญ งานศพ ครอบครัวสมาชิก มารดานาย คณิณ เปี่ยมสง่า มอบเงินทำบุญงานศพ ครอบครัวสมาชิก มารดานายวุฒิชาญ แสงภัทรเมธี

รายละเอียดและแผนที่สัมนา2555

รายละเอียดและแผนที่สัมนา2555

กำหนดการสัมมนาท่องเที่ยว สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

สมัครสัมนาประจำปี2555

สมัครสัมนาประจำปี2555

สัมนาประจำปี2555 สหกรณ์จะทำการจัดขึ้นประมาณต้นเดือน พฤษภาคม 2555

ประชุมใหญ่ 2554 ที่ผ่านมา

ประชุมใหญ่ 2554 ที่ผ่านมา

สหกรณ์ขยายเวลาการยื่นขอเงินช่วยเหลือน้ำท่วมแก่สมาชิกถึงวันที่ 27 มกราคม 2555

Page 14 of 15« First...1112131415