ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเดือนมีนาคม2556

ข่าวเดือนมีนาคม2556 ش

ข่าวเดือนมีนาคม 2556

โบนัสพิเศษเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โบนัสพิเศษเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2556 นี้ รับเพิ่ม 0.40% ของยอดเงินฝาก

รองประธานร่วมอภิปรายและร่วมเสวนา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

รองประธานร่วมอภิปรายและร่วมเสวนา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

นายธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสาวนา เรื่อง กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกับบทบาทในการพัฒนาตลาดเงินของผู้ใช้แรงงาน

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี2556

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี2556

รายชื่อสมาชิกผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมนา 2556

ประกาศรับสมัครสัมนาประจำปี2556

ประกาศรับสมัครสัมนาประจำปี2556

        ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมสัมนา 2556

ข่าวประจำเดือนมกราคม2556

ข่าวประจำเดือนมกราคม2556

        ดาวน์โหลดข่าวเดือนมกราคม 2556

แจ้งเรื่องค่าเบี้ยประชุมใหญ่ 2555

แจ้งเรื่องค่าเบี้ยประชุมใหญ่ 2555

เบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนตามเวลาที่สหกรณ์ฯกำหนด ทางสหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยของท่านตามที่แจ้งไว้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555

        ดาวน์โหลดข่าวเดือนตุลาคม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555   เวลา 12.00 – 13.00 น. สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมรับประทานอาหารว่าง เวลา 12.00 – 13.00 น. สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมรับประทานอาหารว่าง   เวลา 13.00 – 13.30 น. กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555โดย.. คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กรบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)   เวลา 13.30 – 16.30 น. ประธานกรรมการดำเนินการ เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ   เวลา 16.30 น. ปิดการประชุม โดยประธานกรรมการดำเนินการ   เวลา 16.30 [...]

Page 14 of 16« First...1213141516