ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555 ش

        ดาวน์โหลดข่าวเดือนตุลาคม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555   เวลา 12.00 – 13.00 น. สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมรับประทานอาหารว่าง เวลา 12.00 – 13.00 น. สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมรับประทานอาหารว่าง   เวลา 13.00 – 13.30 น. กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555โดย.. คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กรบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)   เวลา 13.30 – 16.30 น. ประธานกรรมการดำเนินการ เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ   เวลา 16.30 น. ปิดการประชุม โดยประธานกรรมการดำเนินการ   เวลา 16.30 [...]

ประกาศปิดซื้อหุ้นเพิ่ม

ประกาศปิดซื้อหุ้นเพิ่ม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ จำนวน 150 ล้านบาทนั้นขณะนี้สมาชิกที่มีความสนใจได้ซื้อหุ้นเต็มจำนวนตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว จึงใคร่ขอประกาศปิดการซื้อหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข่าวประจำเดือนกันยายน2555/แบบตอบรับเข้าร่วมประัชุมใหญ่

ข่าวประจำเดือนกันยายน2555/แบบตอบรับเข้าร่วมประัชุมใหญ่

downloadข่าวสหกรณ์ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่        

ทรรศนศึกษาต่างประเทศ2555

ทรรศนศึกษาต่างประเทศ2555

จาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล 8 วัน
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเดือนธันวาคม 7 วัน 4 คืน

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมรัพย์กรมป่าไม้

เยี่ยมชมสหกรณ์ออมรัพย์กรมป่าไม้

นายธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการ สอ.ธุรกิจก๊าซปตท.จก. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน เยี่ยมชมงานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสอ.ปม.

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 56 ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการ

Page 14 of 15« First...1112131415