ข่าวประชาสัมพันธ์

รองประธานร่วมอภิปรายและร่วมเสวนา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

รองประธานร่วมอภิปรายและร่วมเสวนา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน ش

นายธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสาวนา เรื่อง กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกับบทบาทในการพัฒนาตลาดเงินของผู้ใช้แรงงาน

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี2556

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี2556

รายชื่อสมาชิกผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมนา 2556

ประกาศรับสมัครสัมนาประจำปี2556

ประกาศรับสมัครสัมนาประจำปี2556

        ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมสัมนา 2556

ข่าวประจำเดือนมกราคม2556

ข่าวประจำเดือนมกราคม2556

        ดาวน์โหลดข่าวเดือนมกราคม 2556

แจ้งเรื่องค่าเบี้ยประชุมใหญ่ 2555

แจ้งเรื่องค่าเบี้ยประชุมใหญ่ 2555

เบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนตามเวลาที่สหกรณ์ฯกำหนด ทางสหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยของท่านตามที่แจ้งไว้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555

        ดาวน์โหลดข่าวเดือนตุลาคม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555   เวลา 12.00 – 13.00 น. สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมรับประทานอาหารว่าง เวลา 12.00 – 13.00 น. สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมรับประทานอาหารว่าง   เวลา 13.00 – 13.30 น. กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555โดย.. คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กรบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)   เวลา 13.30 – 16.30 น. ประธานกรรมการดำเนินการ เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ   เวลา 16.30 น. ปิดการประชุม โดยประธานกรรมการดำเนินการ   เวลา 16.30 [...]

ประกาศปิดซื้อหุ้นเพิ่ม

ประกาศปิดซื้อหุ้นเพิ่ม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ จำนวน 150 ล้านบาทนั้นขณะนี้สมาชิกที่มีความสนใจได้ซื้อหุ้นเต็มจำนวนตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว จึงใคร่ขอประกาศปิดการซื้อหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข่าวประจำเดือนกันยายน2555/แบบตอบรับเข้าร่วมประัชุมใหญ่

ข่าวประจำเดือนกันยายน2555/แบบตอบรับเข้าร่วมประัชุมใหญ่

downloadข่าวสหกรณ์ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่        

Page 13 of 15« First...1112131415