ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน2556

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน2556 ش

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน2556

เรื่องประกาศไม่เป็นวันลาสำหรับเข้าร่วมประชุมใหญ่

เรื่องประกาศไม่เป็นวันลาสำหรับเข้าร่วมประชุมใหญ่

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวัน พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2557 และรับทราบประมาณการรายได้ รายจ่าย ประมาณการลงทุน ประจำปี 2557 นั้น ปตท. อนุมัติให้พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่

        แผนที่ประชุมใหญ่ 2556   หนังสือแสดงความจำนงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรับเงินปันผล

ประกาศสวัสดิการน้ำท่วม

ประกาศสวัสดิการน้ำท่วม

  ประกาศน้ำท่วม   หนังสือขอรับสวัสดิการน้ำท่วม

ข่าวเดือนตุลาคม2556

ข่าวเดือนตุลาคม2556

                                Download ข่าวประจำเดือน   ประกาศน้ำท่วม   หนังสือขอรับสวัสดิการน้ำท่วม   โครงการเกษียณสุข   หนังสือแสดงความจำนงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่   หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรับเงินปันผล

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 57

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 57

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 57

ประกาศย้ายกลับมาอาคารสำนักงานเดิม

ประกาศย้ายกลับมาอาคารสำนักงานเดิม

สหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จึงย้ายกลับมาที่ทำการเดิม สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ตามปกติค่ะ

ข่าวเดือนพฤษภาคม 2556

ข่าวเดือนพฤษภาคม 2556

            Download ข่าวเดือนพฤษภาคม

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

ประกาศ
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป

บัตรประชาชนถ่ายสำเนาหน้าเดียวพอ

บัตรประชาชนถ่ายสำเนาหน้าเดียวพอ

หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย

Page 13 of 16« First...1112131415...Last »