ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม2557 ش

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม2557 ทัศนศึกษาและท่องเที่ยว,ประกาศเปิดเงินกู้โครงการ,ประกาศย้ายที่ทำการชั่วคราว

ทัศนศึกษาประจำปี2557

ทัศนศึกษาประจำปี2557

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด โครงการเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา ต่างประเทศ เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด(มหาชน)            สหกรณ์ฯขอเสนอโปรแกรมทัวร์ไปกับทนายต้น  จำนวน 2 โครงการ)     1. โปรแกรมชอปปิ้ง  ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่  4วัน3คืน  ราคา 17,900 บาท)         ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต  ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+)         นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว  ชมแสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT) ช้อปปิ้งย่านดังอาทิ ถนนนาธาน+ย่านมงก๊ก+ หลอวู่ ซิตี้   พักฮ่องกง 1 คืน  เซินเจิ้น 1คืน  จูไห่ 1 คืน)    พิเศษ1.  เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง) >   พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ [...]

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2557และรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2557และรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2557 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

แจ้งเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 038-759329 ใช้งานได้แล้ว

แจ้งเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 038-759329 ใช้งานได้แล้ว

แจ้งเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 038-759329 เสีย

กำหนดการสัมมนาและจุดขึ้นรถ

กำหนดการสัมมนาและจุดขึ้นรถ

          กำหนดการและแผนที่

สัมมนาสหกรณ์2557 Update กำหนดการ

สัมมนาสหกรณ์2557 Update กำหนดการ

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาสมาชิกปี 2557 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา เขาใหญ่
จ .นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 14 และ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน2556

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน2556

เรื่องประกาศไม่เป็นวันลาสำหรับเข้าร่วมประชุมใหญ่

เรื่องประกาศไม่เป็นวันลาสำหรับเข้าร่วมประชุมใหญ่

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวัน พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2557 และรับทราบประมาณการรายได้ รายจ่าย ประมาณการลงทุน ประจำปี 2557 นั้น ปตท. อนุมัติให้พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่

        แผนที่ประชุมใหญ่ 2556   หนังสือแสดงความจำนงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรับเงินปันผล

Page 12 of 16« First...1011121314...Last »