ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 57

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 57 ش

ประกาศเลือกสรรกรรมการ ปี 57

ประกาศย้ายกลับมาอาคารสำนักงานเดิม

ประกาศย้ายกลับมาอาคารสำนักงานเดิม

สหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จึงย้ายกลับมาที่ทำการเดิม สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ตามปกติค่ะ

ข่าวเดือนพฤษภาคม 2556

ข่าวเดือนพฤษภาคม 2556

            Download ข่าวเดือนพฤษภาคม

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

ประกาศ
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป

บัตรประชาชนถ่ายสำเนาหน้าเดียวพอ

บัตรประชาชนถ่ายสำเนาหน้าเดียวพอ

หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย

ข่าวเดือนมีนาคม2556

ข่าวเดือนมีนาคม2556

ข่าวเดือนมีนาคม 2556

โบนัสพิเศษเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โบนัสพิเศษเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2556 นี้ รับเพิ่ม 0.40% ของยอดเงินฝาก

รองประธานร่วมอภิปรายและร่วมเสวนา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

รองประธานร่วมอภิปรายและร่วมเสวนา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน

นายธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสาวนา เรื่อง กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกับบทบาทในการพัฒนาตลาดเงินของผู้ใช้แรงงาน

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี2556

รายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาปี2556

รายชื่อสมาชิกผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมนา 2556

Page 10 of 12« First...89101112