รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่2 ปี 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่2 ปี 2555 ش

นายเมธี ภูศรี เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในวันที่ 8 มีนาคม 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่1 ปี 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่1 ปี 2555

นายมณฑล แพทอง เข้าทำการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

Page 2 of 212