รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

รายงานตรวจสอบกิจการประจำปี 2560

รายงานตรวจสอบกิจการประจำปี 2560 ش

รายงานการเข้าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4 ปี 2556

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4 ปี 2556

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยเข้าตรวจสอบตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.30 น. ซึ่งผลการตรวจสอบมีดังนี้

รายงานผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2556

รายงานผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2556

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้ นายนราชิต ภัทรกุลปรียา เข้าทำการตรวจสอบกิจการการดำเนินงานสหกรณ์

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 1 ปี2556

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 1 ปี2556

กำหนดเข้าตรวจสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ซึ่งผลการตรวจสอบมีดังนี้

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4ปี2555

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4ปี2555

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้ นายเมธี ภูศรี เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่3 ปี 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่3 ปี 2555

นายมณฑล แพทอง เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่2 ปี 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่2 ปี 2555

นายเมธี ภูศรี เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในวันที่ 8 มีนาคม 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่1 ปี 2555

ผลการตรวจสอบกิจการตามวาระครั้งที่1 ปี 2555

นายมณฑล แพทอง เข้าทำการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555