รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ เม.ย.62

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ เม.ย.62

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการเดือนเมษายน 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการเดือน มกราคม 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการเดือน มกราคม 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการเดือน มกราคม 2562

รายงานการตรวจสอบกิจการมี.ค.61

รายงานการตรวจสอบกิจการมี.ค.61

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจำเดือนมีนาคม2561

รายงานการตรวจสอบกิจการก.พ.61

รายงานการตรวจสอบกิจการก.พ.61

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานการตรวจสอบกิจการ ม.ค.61

รายงานการตรวจสอบกิจการ ม.ค.61

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการเดือนมกราคม 2561

ผลการตรวจสอบกิจการธ.ค.61

ผลการตรวจสอบกิจการธ.ค.61

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการธันวาคม 2561

รายงานตรวจสอบกิจการประจำปี 2560

รายงานตรวจสอบกิจการประจำปี 2560

รายงานการเข้าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4 ปี 2556

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4 ปี 2556

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยเข้าตรวจสอบตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.30 น. ซึ่งผลการตรวจสอบมีดังนี้

Page 1 of 212